Tarihçe

Gelecek Daima Geçmişe Dayanır...

İş hayatında eğitimle kazanılması mümkün olmayan yegane unsur, geçen yıllar içinde çokça çalışma sonucu elde edilen deneyimdir. Eğitimle edinilmesi mümkün olmayan tecrübe, iş hayatında karşılaşabilecek tüm durumlar hakkında bilgi sahibi olunmasını ve kriz anlarında doğru karar alınmasını sağlar. Geleceğimize makul düşünce ile yaklaşabilmek için geçmiş ve gelecek, birbirinden ayrılmaz bütün bir bütün olarak algılanmalı; geçmişi bir rehber kabul etmeli, geleceğin bir aynası olarak değerlendirmeliyiz. Çünkü Gelecek, Geçmişte Deneyimlenip Bugünden Şekillendirilir; Çünkü Gelecek Daima Geçmişe Dayanır…

1982

Sabri Çıtak tarafından kurulduk.

1982

İlk imalatımız olarak dik milli kuyu pompaları imalatına başlandı.

1991

Dalgıç tipi kuyu pompaları imalatına başlandı.

1994

İmalat ve yönetim yeni binasına taşındı.

2003

Drenaj ve atıksu pompaları imalatına geçildi.

2005

ISO 9001 Kalite Sistemi uygulamasına geçildi.

2006

OHSAS 18001 ve ISO 14001 Belgeleri kalite sistemimize dahil oldu.

2007

Araştırma ve Geliştirme bölümümüz kuruldu. Yeni makine ve imalat yeri üzerine yeni yatırımlar başlandı.

2008

Çok kademeli santrifüj pompaların imalatı başlandı. Norm pompalarla birlikte endüstriyel pompa imalatına başlandı.

2009

Bir hidroelektrik santrali için “Pompa ve Türbin” imalatı ile enerji sektörüne ilk adım atıldı.

2011

Jeotermal elektrik santralleri için API610 tek kademeli sıcak su pompalarınin imalatına başlandı.

2012

Endüstriyel kolonlu milli pompa imalatına başlandı. Maden sektörü için mineral çamuru pompaları imalatına başlandı.

2013

25.000 m3 debi kapasiteli pompa test standı devreye alındı.

2015

Jeotermal Elektrik Santralleri için dik milli ve zarflı reenjeksiyon pompalarına başlandı. API Plan 53B mek. salmastra basınçlı bariyer sistemi tasarım ve imalatı gerçekleşti.

2016

Vortex çarklı proses pompaları tasarlanarak imalatına geçildi.

2017

Aksiyel akışlı köşe pompaları imal edilerek ürün portföyümüze katıldı. Kağıt hamuru pompası dizayn ve imal edilerek kağıt sanayiine giriş yapıldı.