SEPCAST – Döküm 6″-7″-8″-10″ Dalgıç Pompalar

SEPCAST - Döküm 6"-7"-8"-10" Dalgıç Pompalar

Temiz veya az kirli akışkanlar, içinde max. 50 g/m³ kum ihtiva eden kuyu suları, depo, göl, havuz ve nehir suları.

  1. Evsel su temini
  2. Sanayi tesislerin su temini
  3. Tarımsal sulama
  4. Temiz su sirkülasyonu
  5. Temiz su basınçlandırma
  6. Yeraltı suyu drenajı
Debi (Q)
 : 576 m³/h'a kadar
Manometrik Yükseklik (Hm)
 : 650 mSS'na kadar
Çalışma Sıcaklığı (t)
 : 30 °C'ye kadar
İşletme Basıncı (Pmax) :

Döküm Gövdeli, çok kademeli, radyal / karışık akışlı fanlı, nema standardı motora akuple, temiz su dalgıç pompaları.