GN – Tek Kademeli, Uçtan Emişli Norm Pompalar

GN - Tek Kademeli, Uçtan Emişli Norm Pompalar

İçerisinde katı parçalar, lif ve elyaf bulunmayan temiz veya temize yakın akışkanların basılmasında kullanılırlar.

 1. Ham Su Temini
 2. İçme Suyu Temini
 3. Endüstriyel Su Kullanımı
 4. Sulama - Yağmurlama
 5. Sıcak Su Sirkülasyonu
 6. Soğutma Suyu Sirkülasyonu
 7. Deniz Suyu
 8. Havuz Suyu
 9. Kondens Sistemleri
 10. Yangın Söndürme - Springler
 11. Petrol ve Türevleri ve Katı Parça İçermeyen Akışkanlar
Debi (Q)  1800 m³/h'e kadar
Manometrik Yükseklik (Hm)  100 mSS'na kadar
Çalışma Sıcaklığı (t)  -20 °C'den +140 °C'ye kadar
İşletme Basıncı (Pmax)  16 bar

Yatay milli, salyangozlu tek kademeli, uçtan emişli, radyal/karışık akışlı kapalı çarklı pompalar.

GN serisi pompalar TSE-EN 733'de tanımlı 29 tip pompaya ek olarak TSE-EN 733'de tanımsız 16 tip pompayı kapsamaktadır.

GN serisi pompalarda yapısal özellikleri gereği, salyangoz gövdenin tesisattan sökülmeden yatak + mil +çark grubunun sökülmesi mümkündür. SEP genel imalat programında elastik - lastik takozlu kaplin kullanılmakla birlikte, yerinde sökmelerde kolaylık ve ekonomi sağlayan "Spacer Type - Sökme Boşluklu" kaplin isteğe bağlı uygulanmaktadır.

GN serisi pompalarda genel olarak tek kapaklı gres yağlamalı rulmanlar kullanılmakta olup, dışardan yağlanabilir - hidrodinamik dengeleme yapısı sayesinde güvenilir ve çok uzun ömürlü kullanım sağlamaktadır. Ağır işletme koşulları veya istek halinde alternatif rulman yapıları ve alternatif yağlama düzenlemesi yapılmaktadır.

GN serisi pompalarda genel olarak yumuşak örgülü paket salmastra kullanılmakta, dahili salmastra soğutma sulaması yapılmaktadır.

Paket salmastra / mekanik salmastra, farklı soğutma - sulama sistemleri yapılmaktadır.