History

Gelecek Daima Geçmişe Dayanır...

İş hayatında eğitimle kazanılması mümkün olmayan yegane unsur, geçen yıllar içinde çokça çalışma sonucu elde edilen deneyimdir. Eğitimle edinilmesi mümkün olmayan tecrübe, iş hayatında karşılaşabilecek tüm durumlar hakkında bilgi sahibi olunmasını ve kriz anlarında doğru karar alınmasını sağlar. Geleceğimize makul düşünce ile yaklaşabilmek için geçmiş ve gelecek, birbirinden ayrılmaz bütün bir bütün olarak algılanmalı; geçmişi bir rehber kabul etmeli, geleceğin bir aynası olarak değerlendirmeliyiz. Çünkü Gelecek, Geçmişte Deneyimlenip Bugünden Şekillendirilir; Çünkü Gelecek Daima Geçmişe Dayanır…

1981

We were founded in by Sabri Çıtak.

1982

Our first production was vertical shaft well pumps.

1991

Manufacturing of submersible well pumps started.

1994

Manufacturing and management facilities moved to its new building.

2003

Production of drainage and waste water pumps started.

2005

ISO 9001 Quality System implementation started.

2006

OHSAS 18001 and ISO 14001 Certificates were included in our quality system.

2007

Our R&D department was established. New investments have started on new machinery and manufacturing facilities.

2008

Industrial pump manufacturing started with Norm pumps. Production of multistage centrifugal pumps started.

2009

The first step was taken in the energy sector with the production of “Pump and Turbine” for a hydroelectric power plant.

2011

Manufacturing of API610 single-stage hot water pumps for geothermal power plants started.

2012

Industrial column shaft pump manufacturing started. Manufacturing of mineral sludge pumps for the mining industry started.

2013

The pump test stand with a flow capacity of 25,000 m3 was commissioned.

2015

Vertical shaft and reinjection pumps with can were started for Geothermal Power Plants. The design and manufacturing of the seal pressure barrier system API Plan 53B was completed.

2016

Vortex impeller process pumps were designed and manufactured.

2017

Axial flow elbow pumps were manufactured and joined our product portfolio. Entered the paper industry by designing and manufacturing a pulp pump.

2020

Heavy duty mining/mineral sludge submersible pumps were designed, manufactured and exported.

2021

Screw impeller process pumps were designed and manufactured.

2023

Specially designed multistage pumps, known as boiler feed pumps, were designed and produced. ISO 50001 Energy Management System certificate was received.

1981

Sabri Çıtak tarafından kurulduk.

1994

İmalat ve yönetim yeni binasına taşındı.

2003

Drenaj ve atıksu pompaları imalatına geçildi.

2005

ISO 9001 Kalite Sistemi uygulamasına geçildi.

2006

OHSAS 18001 ve ISO 14001 Belgeleri kalite sistemimize dahil oldu.

2007

Araştırma ve Geliştirme bölümümüz kuruldu. Yeni makine ve imalat yeri üzerine yeni yatırımlar başlandı.

2008

Çok kademeli santrifüj pompaların imalatı başlandı. Norm pompalarla birlikte endüstriyel pompa imalatına başlandı.

2015

Jeotermal Elektrik Santralleri için dik milli ve zarflı reenjeksiyon pompalarına başlandı. API Plan 53B mek. salmastra basınçlı bariyer sistemi tasarım ve imalatı gerçekleşti.

2017

Aksiyel akışlı köşe pompaları imal edilerek ürün portföyümüze katıldı. Kağıt hamuru pompası dizayn ve imal edilerek kağıt sanayiine giriş yapıldı.

Gelecek Daima Geçmişe Dayanır...

İş hayatında eğitimle kazanılması mümkün olmayan yegane unsur, geçen yıllar içinde çokça çalışma sonucu elde edilen deneyimdir. Eğitimle edinilmesi mümkün olmayan tecrübe, iş hayatında karşılaşabilecek tüm durumlar hakkında bilgi sahibi olunmasını ve kriz anlarında doğru karar alınmasını sağlar. Geleceğimize makul düşünce ile yaklaşabilmek için geçmiş ve gelecek, birbirinden ayrılmaz bütün bir bütün olarak algılanmalı; geçmişi bir rehber kabul etmeli, geleceğin bir aynası olarak değerlendirmeliyiz. Çünkü Gelecek, Geçmişte Deneyimlenip Bugünden Şekillendirilir; Çünkü Gelecek Daima Geçmişe Dayanır…

1981

Sabri Çıtak tarafından kuruldu.

1982

İlk imalatımız olarak milli kuyu pompaları imalatına başlandı.

1991

Dalgıç tipi kuyu pompaları imalatına başlandı.

1994

İmalat ve yönetim yeni binasına taşındı.

2003

Drenaj ve atıksu pompaları imalatına geçildi.

2007

Araştırma ve Geliştirme bölümümüz kuruldu. Yeni makine ve imalat yeri üzerine yeni yatırımlar başlandı.

2008

Çok kademeli santrifüj pompaların imalatı başlandı. Norm pompalarla birlikte endüstriyel pompa imalatına başlandı.

2009

Bir hidroelektrik santrali için “Pompa ve Türbin” imalatı ile enerji sektörüne ilk adım atıldı.

2011

Jeotermal elektrik santralleri için API610 tek kademeli sıcak su pompalarınin imalatına başlandı.

2012

Endüstriyel kolonlu milli pompa imalatına başlandı. Maden sektörü için mineral çamuru pompaları imalatına başlandı.

2013

25.000 m3 debi kapasiteli pompa test standı devreye alındı.

2015

Jeotermal Elektrik Santralleri için dik milli ve zarflı reenjeksiyon pompalarına başlandı. API Plan 53B mek. salmastra basınçlı bariyer sistemi tasarım ve imalatı gerçekleşti.

2016

Vortex çarklı proses pompaları tasarlanarak imalatına geçildi.

2017

Aksiyel akışlı köşe pompaları imal edilerek ürün portföyümüze katıldı. Kağıt hamuru pompası dizayn ve imal edilerek kağıt sanayiine giriş yapıldı.

Gelecek Daima Geçmişe Dayanır

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

History Image

1981

Sabri Çıtak tarafından kurulduk.
History Image

1982

İlk imalatımız olarak milli kuyu pompaları imalatına başlandı.
History Image

1991

Dalgıç tipi kuyu pompaları imalatına başlandı.
History Image

1994

İmalat ve yönetim yeni binasına taşındı.
History Image

2003

Drenaj ve atıksu pompaları imalatına geçildi.

CEO Company

CEO Company

The fundamental competencies that determine a successful chief executive officer generally hold true from industry to industry. This is not to say that a CEO…

Let’s Start Work
Together

Please feel free to contact us. We will get back to you with 1-2 business days. Or just call us now.