CMS – Karşıt Çarklı Bölünebilir Gövdeli Pompalar

CMS - Karşıt Çarklı Bölünebilir Gövdeli Pompalar

İçerisinde katı parçalar, lif ve elyaf bulunmayan temiz veya temize yakın, düşük viskoziteli akışkanların basılmasında kullanılırlar.

 1. Endüstriyel Uygulamalar
 2. Ham Su Temini
 3. Yangın Söndürme
 4. Enerji Santralleri
Debi (Q)650 m³/h'e kadar
Manometrik Yükseklik (Hm)350 mSS'a kadar
Çalışma Sıcaklığı (t)10 °C'den +140 °C'ye kadar
İşletme Basıncı (Pmax)40 bar (standart), 60 bar (özel hallerde)
 1. Yatay milli, yataydan bölünebilir gövdeli çok kademeli, radyal akışlı kapalı çarklı pompalardır.
 2. Pompa rotoru çift sayıda çarkların ters simetri ile dizilmesinden oluşur.
 3. Çark gruplarının dizilişi sebebiyle eksenel kuvvetler kendiliğinden dengelenmiştir.
 4. SEP-CMS Serisi sıra kademeli pompalar DN 80'den DN 250'ye kadar 6 tip pompayı kapsar.
 5. Emme ve basma flanşları pompa giriş ve çıkış basınçlarına uygun olarak sipariş koşullarına bağlı olarak PN 60'a kadar yapılmaktadır.
 6. Pompa bağlantı ayakları altta veya bölünme düzlemi seviyesinde olabilmektedir.
 7. SEP-CMS Sıra kademeli pompalarda mil sızdırmazlığı burçlar üzerinde çalışan yumuşak örgülü salmastralarla veya mekanik salmastra uygulaması ile sağlanmaktadır.
 8. SEP-CMS serisi pompalarda kademeler arası geçişlerde kaçak debinin kontrolü amacıyla yıpranma halkaları kullanılmaktadır.